Mộ đá công giáo 001

Mộ đá công giáo 001

Là kiểu mộ đá dành cho những người theo đạo thiên chúa giáo. Trên ngôi mộ đá bao giờ cũng có biểu tượng cây thánh giá.

Mộ đá công giáo 001, mộ đá, mẫu mộ đá
Mộ đá công giáo

Chia sẻ bài đăng

Đăng bình luận