Chó đá

Chó đá

Chó đá phong thủy dùng để trang trí hay dùng để canh giữ cửa nhà và thể hiện sự quyền uy, phú quý của gia chủ. Nhà phong thuỷ chôn chó đá để thay đổi dương cơ, âm phần, tránh được những hiểm họa do thế đất xấu gây ra. Còn dân gian chôn chó đá để xua đuổi tà ma, quỷ quái.

Am thờ bằng đá-Miếu thờ bằng đá-Long đình đá

Am thờ bằng đá-Miếu thờ bằng đá-Long đình đá Am thờ bằng đá-Miếu thờ bằng đá-Long đình đá theo tín ngưỡng dùng để làm gì. ...

Chó đá phong thủy

Chó đá phong thủy Chó đá phong thủy - Dùng để canh giữ cửa nhà xua đuổi tà ma.quỷ quái. chó đá phong thủy chó ...

Mẫu chó đá 005

Mẫu chó đá 005 Mẫu chó đá 005

Mẫu chó đá 004

Mẫu chó đá 004 Mẫu chó đá 004

Mẫu chó đá 003

Mẫu chó đá 003 Mẫu chó đá 003

Mẫu chó đá 002

Mẫu chó đá 002 mẫu chó đá 002

Mẫu chó đá 001

Mẫu chó đá 001 mẫu chó đá 001

Chó đá canh cổng trừ tà, cầu phúc

Chó đá canh cổng trừ tà, cầu phúc Trong quan niệm của người Việt xưa, chó là con vật trung thành và mang lại nhiều ...

094.910.6918