Lan can đá

Tìm hiểu về lan can đá

Lan can đá hay tay vịn là một công trình kiến trúc-xây dựng tương đối kiên cố, đóng vai trò như là một rào cản ở rìa một bức tường dưới một mái nhà hoặc, sân thượng, ban công, cầu, cầu thang hoặc cấu trúc khác. Trường hợp lan can được xây dựng hay lắp đặt trên mái nhà, nó chỉ đơn giản có thể là một phần của một bức tường bên ngoài liên tục theo của bề mặt mái nhà.

Trong lịch sử, lan can ban đầu được sử dụng để bảo vệ tòa nhà khỏi bị tấn công quân sự, nhưng ngày nay chúng được sử dụng chủ yếu để ngăn chặn sự lây lan của đám cháy, bảo đảm sự an toàn của con người khi đứng ở một độ cao nhất định. Từ Lan can xuất phát từ tiếng Ý: parapetto (trong đó: parare có nghĩa là dài, trang trải và petto có nghĩa là bảo vệ). Lan can được lắp đặt kết hợp với ban công trong một ngôi nhà hoặc tòa nhà.

Mẫu lan can tường rào đá

Mẫu lan can tường rào đá Mẫu lan can tường rào đá là phần tường...

Mẫu lan can đá bao quanh khu lăng mộ

Mẫu lan can đá bao quanh khu lăng mộ Mẫu lan can đá bao quanh...

Hình ảnh khu long đình bằng đá đẹp

Hình ảnh khu long đình bằng đá đẹp Hình ảnh khu long đình bằng đá...

8 Các bình luận

Mẫu lan can đá đẹp 010

Mẫu lan can đá đẹp 010

Mẫu lan can đá đẹp 009

Mẫu lan can đá đẹp 009

Mẫu lan can đá đẹp 008

Mẫu lan can đá đẹp 008

Mẫu lan can đá đẹp 007

Mẫu lan can đá đẹp 007

Mẫu lan can đá đẹp 006

Mẫu lan can đá đẹp 006

Mẫu lan can đá đẹp 005

Mẫu lan can đá đẹp 005

Mẫu lan can đá đẹp 004

Mẫu lan can đá đẹp 004

Mẫu lan can đá đẹp 003

Mẫu lan can đá đẹp 003

Mẫu lan can đá đẹp 002

Mẫu lan can đá đẹp 002

Mẫu lan can đá đẹp 001

Mẫu lan can đá đẹp 001

Mẫu lan can bằng đá xanh đẹp làm đình chùa

Mẫu lan can bằng đá xanh đẹp làm đình chùa Công ty đá mỹ nghệ...

2 Các bình luận

Mẫu hàng rào đá dậu đá đẹp

Mẫu hàng rào đá dậu đá đẹp Mẫu hàng rào đá dậu đá đẹp  là...

Các kiểu mẫu lan can đá đẹp

Các kiểu mẫu lan can đá đẹp Các kiểu mẫu lan can đá đẹp  là...