Nghê đá phong thủy

Nghê đá phong thủy

Nghê đá phong thủy là một trong những con vật tâm linh thuần Việt, chúng thường được làm bằng đá hoặc đồng. Từ xa xưa, con nghê đá là con vật huyền thoại có từ rất lâu đời và là đặc trưng của nền văn hóa tâm linh Việt Nam.

Hình ảnh con nghê bằng đá thường được đặt trong các đình chùa, miếu mạo, đền thờ họ…nó là tượng trưng cho trí tuệ, quyền uy, dũng mãnh, tôn nghiêm, linh thiêng, nhanh nhẹn và trung thực.

Mẫu nghê đá khi được dùng làm vật phong thủy trang trí trong nhà: Con đực thường ôm quả cầu ngọc chỉ ra sự quan trọng của liên kết làm ăn trên phạm vi không gian, toàn cầu và bảo vệ bạn bất kỳ đâu trên trái đất. Trong khi con cái ôm một đứa con nhỏ, nói lên sự bảo vệ hôn nhân và bền vững của gia đình.

Cơ sở bán nghê đá phong thủy

Cơ sở bán nghê đá phong thủy Cơ sở bán nghê đá phong thủy- Nghê...

Nghê đá phong thủy 005

Nghê đá phong thủy 005

Nghê đá phong thủy 004

Nghê đá phong thủy 004

Nghê đá phong thủy 003

Nghê đá phong thủy 003

Nghê đá phong thủy 002

Nghê đá phong thủy 002

Nghê đá phong thủy 001

Nghê đá phong thủy 001

Nghê đá phong thủy

Nghê đá phong thủy Trong phong thủy xưa và nay, việc dùng linh vật trấn...