Bia mộ đá

+ Chi tiết

Ý nghĩa của bia mộ đá

Bia mộ đá được sử dụng để ghi nhớ công ơn những người đã hi sinh vì tổ quốc như bia tưởng niệm, bia đá liệt sỹ. Hoặc dùng để ghi nhớ công ơn những người đã đóng góp vào một công trình nào đó như bia công đức.

Xem thêm các hạng mục khác của chúng tôi như lăng mộ đá, lăng thờ đá, khu lăng mộ đá, lư hương đá…

Mộ đá xanh

Mộ đá xanh Mộ đá xanh Thanh Hóa –   Mộ đá khối Ninh Bình. Các kiểu mẫu mộ đá đẹp…